Новините на Радио Русе от 09.06.2020 г.

412

Новините на Радио Русе от 09.06.2020 г., представени от Теодора Копчева