Новините на Радио Русе от 09.07.2019 г.

276

Новините на Радио Русе от 09.07.2019 г., представени от Теодора Копчева