Новините на Радио Русе от 09.07.2020 г.

336

Новините на Радио Русе от 09.07.2020 г., представени от Теодора Копчева