Новините на Радио Русе от 09.08.2019 г.

174

Новините на Радио Русе от 09.08.2019 г., представени от Галя Савова