Новините на Радио Русе от 09.09.2019 г.

238

Новините на Радио Русе от 09.09.2019 г., представени от Лилия Рачева