Новините на Радио Русе от 09.10.2018 г.

290

Новините на Радио Русе от 09.10.2018 г., представени от Лилия Рачева