Новините на Радио Русе от 09.10.2019 г.

239

Новините на Радио Русе от 09.10.2019 г., представени от Лилия Рачева