Новините на Радио Русе от 09.10.2020 г.

287

Новините на Радио Русе от 09.10.2020 г., представени от Теодора Копчева