Новините на Радио Русе от 09.11.2018 г.

81

Новините на Радио Русе от 09.11.2018 г., представени от Теодора Копчева