Новините на Радио Русе от 09.11.2020 г.

151

Новините на Радио Русе от 09.11.2020 г., представени от Теодора Копчева