Новините на Радио Русе от 10.01.2018 г.

181

Новините на Радио Русе от 10.01.2018 г., представени от Теодора Копчева