Новините на Радио Русе от 10.04.2018 г.

1203

Новините на Радио Русе от 10.04.2018 г., представени от Теодора Копчева