Новините на Радио Русе от 10.04.2018 г.

238

Новините на Радио Русе от 10.04.2018 г., представени от Теодора Копчева