Новините на Радио Русе от 10.05.2019 г.

376

Новините на Радио Русе от 10.05.2019 г., представени от Теодора Копчева