Новините на Радио Русе от 10.06.2019 г.

346

Новините на Радио Русе от 10.06.2019 г., представени от Теодора Копчева