Новините на Радио Русе от 10.07.2020 г.

369

Новините на Радио Русе от 10.07.2020 г., представени от Теодора Копчева