Новините на Радио Русе от 10.08.2020 г.

258

Новините на Радио Русе от 10.08.2020 г., представени от Теодора Копчева