Новините на Радио Русе от 10.09.2018 г.

337

Новините на Радио Русе от 10.09.2018 г., представени от Галя Савова