Новините на Радио Русе от 10.10.2018 г.

251

Новините на Радио Русе от 10.10.2018 г., представени от Лилия Рачева