Новините на Радио Русе от 10.10.2018 г.

358

Новините на Радио Русе от 10.10.2018 г., представени от Лилия Рачева