Новините на Радио Русе от 10.11.2020 г.

149

Новините на Радио Русе от 10.11.2020 г., представени от Теодора Копчева