Новините на Радио Русе от 11.01.2017

1348

 

Новините на Радио Русе от 11.01.2017 г., представени от Теодора Копчева.