Новините на Радио Русе от 11.06.2019 г.

228

Новините на Радио Русе от 11.06.2019 г., представени от Галя Савова