Новините на Радио Русе от 11.07.2018 г.

477

Новините на Радио Русе от 11.07.2018 г., представени от Теодора Копчева