Новините на Радио Русе от 11.08.2021 г.

211

Новините на Радио Русе от 11.08.2021 г., представени от Теодора Копчева