Новините на Радио Русе от 11.09.2018 г.

276

Новините на Радио Русе от 11.09.2018 г., представени от Теодора Копчева