Новините на Радио Русе от 11.10.2018 г.

92

Новините на Радио Русе от 11.10.2018 г., представени от Лилия Рачева