Новините на Радио Русе от 11.10.2021 г.

207

Новините на Радио Русе от 11.10.2021 г., представени от Лилия Рачева