Новините на Радио Русе от 11.11.2020 г.

153

Новините на Радио Русе от 11.11.2020 г., представени от Теодора Копчева