Новините на Радио Русе от 11.12.2019 г.

300

Новините на Радио Русе от 11.12.2019 г., представени от Теодора Копчева