Новините на Радио Русе от 11.04.2018 г.

121

Новините на Радио Русе от 11.04.2018 г., представени от Теодора Копчева