Новините на Радио Русе от 12 януари

890

Новините на Радио Русе от 12.01.2017 г., представени от Теодора Копчева.