Новините на Радио Русе от 12 януари

453

Новините на Радио Русе от 12.01.2017 г., представени от Теодора Копчева.