Новините на Радио Русе от 12.01.2020 г.

164

Новините на Радио Русе от 12.01.2020 г., представени от Лилия Рачева