Новините на Радио Русе от 12.02.2018 г.

312

Новините на Радио Русе от 12.02.2018 г., представени от Теодора Копчева