Новините на Радио Русе от 12.02.2018 г.

105

Новините на Радио Русе от 12.02.2018 г., представени от Теодора Копчева