Новините на Радио Русе от 12.02.2019 г.

260

Новините на Радио Русе от 12.02.2019 г., представени от Теодора Копчева