Новините на Радио Русе от 12.04.2018 г.

169

Новините на Радио Русе от 12.04.2018 г., представени от Лилия Рачева