Новините на Радио Русе от 12.04.2019 г.

368

Новините на Радио Русе от 12.04.2019 г., представени от Теодора Копчева