Новините на Радио Русе от 12.04.2019 г.

567

Новините на Радио Русе от 12.04.2019 г., представени от Теодора Копчева