Новините на Радио Русе от 12.05.2020 г.

159

Новините на Радио Русе от 12.05.2020 г., представени от Теодора Копчева