Новините на Радио Русе от 12.06.2018 г.

41

Новините на Радио Русе от 12.06.2018 г., представени от Теодора Копчева