Новините на Радио Русе от 12.06.2019 г.

317

Новините на Радио Русе от 12.06.2019 г., представени от Теодора Копчева