Новините на Радио Русе от 12.07.2018 г.

651

Новините на Радио Русе от 12.07.2018 г., представени от Лилия Рачева