Новините на Радио Русе от 12.08.2019 г.

350

Новините на Радио Русе от 12.08.2019 г., представени от Лилия Рачева