Новините на Радио Русе от 12.08.2020 г.

207

Новините на Радио Русе от 12.08.2020 г., представени от Лилия Рачева