Новините на Радио Русе от 12.09.2018 г.

367

Новините на Радио Русе от 12.09.2018 г., представени от Теодора Копчева