Новините на Радио Русе от 12.09.2019 г.

313

Новините на Радио Русе от 12.09.2019 г., представени от Лилия Рачева