Новините на Радио Русе от 12.09.2019 г.

249

Новините на Радио Русе от 12.09.2019 г., представени от Лилия Рачева