Новините на Радио Русе от 12.10.2018 г.

88

Новините на Радио Русе от 12.10.2018 г., представени от Лилия Рачева