Новините на Радио Русе от 12.10.2020 г.

161

Новините на Радио Русе от 12.10.2020 г., представени от Лилия Рачева