Новините на Радио Русе от 12.10.2020 г.

261

Новините на Радио Русе от 12.10.2020 г., представени от Лилия Рачева