Новините на Радио Русе от 12.10.2021 г.

197

Новините на Радио Русе от 12.10.2021 г., представени от Лилия Рачева