Новините на Радио Русе от 12.12.2019 г.

222

Новините на Радио Русе от 12.12.2019 г., представени от Теодора Копчева