Новините на Радио Русе от 13.01.2020 г.

386

Новините на Радио Русе от 13.01.2020 г., представени от Теодора Копчева