Новините на Радио Русе от 13.012.2017 г.

1470

Новините на Радио Русе от 13.012.2017 г., представени от Галя Савова.