Новините на Радио Русе от 13.02.2019 г.

110

Новините на Радио Русе от 13.02.2019 г., представени от Лилия Рачева